Dankotuwa 'blood' of allocated? - 5 killed in firing the inspectors allocated


oxfldgqfõ zf,az udl÷frka yuqfõ@ - 5la urd .sks ;eîfï mÍlaIlhka udl÷rg -
oxfldgqj m%foaYfha miafofkl= urd .sks ;enQ jEka r:h yuqjQ ia:dkfha isg lsf,daógr 5l ÿßka ;snQ ;j;a
f,a me,a,ï /ila  fidhd .ekSug fmd,sish iu;aj ;sfnkjd'
udl÷r l%Svdmsáh wdikakfha ;sî fuu f,a me,a,ï yuqù we;s w;r tajd fuu >d;k i|yd iïnkaOo hkak ms<sn|j fï jk úg mÍlaIK l%shd;aulhs'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා