Scandinavian swimmers warned of testicle-biting fish Pacu with human teth

ñksidf.a Ôj úoHd;aul ieleiaug w;sYhska iudk jQ wx.hla iys; udÆfjla uE;l§ fidhd .kak ,enqkd'
fkñka yeÈkafjk fï ud¿jdf.a o;a ñksia o;a j,g w;sYhska iudkhs' fuu Nhxldr udÆjd ie.ù isákafka ol=Kq
weußldfõ isg n%iS,h olajd uqyqÿ ;srfhahs' Bg wu;rj fï ud¿ úfYaIh weuika kÈfha yd fjk;a ñßÈh we<j,a wdY%s;j oel .kak mq¿jka fjkjd'
msrkayd ud¿kag <.ÛkEoE iunkaOhla olajk fuu ud¿ úfYaIh Tjqkaf.ka fjkia fjkafka o;a msysgd we;s wdldrfhka muKs' msrkayd ud¿kaf.a o;a b;du uqjy;a f,i msysghs' kuq;a


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා