prejudiced son to mam

92 yeúßÈ ujg fkdi,lmq pkaä mq;d fmd,sish wjyu odmq ;¾ck' ) ùäfhda
wïug fkdi,lmq mqf;la fmd,sish wdju ñÿ,g neye,d oeïu ioafoa ) ùäfhda
foudmshkag fkdi,lk orejka .ek myq.sh ld,h mqrdu wmsg wykak olskak ,enqkd' ;ukaf.a f,a lsß lr,d fmdjmq orejka fï úÈhg lrkfldg thd,g oefkk ÿl bjika bkafka iuyr úg ta ;ukaf.a orejdfka lsh,d
ys;k ksid fjkak we;s'
ta úÈh n,msáh m%foaYfha mdÆ ksjil isá 92 yeúßÈ ujla fmd,siSh úiska fidhd f.k ;sfnkjd'  wïn,kaf.dv fmd,siShg ,enqKq f;dr;=rlg wkqj ;uhs fuu uj Bfha fidhd f.k we;af;a'
wehg <uhs 6la ysáh;a ljqre;a i,lkafka kE lsh,d ;uhs fmd,sishg wdrxÑ fj,d ;sfhkafka' fldfydu jqk;a wehf.a mq;d fï  wïuj fldfydu yß n,d.kakjd lsh,d ;uhs lSfõ' Th w;f¾ fï isoaêh jd¾;d lrkak .shmq udOHfõÈfhl=g fï mq;d ioaohl=;a oeïud'
ta wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska''''''Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා