37 years old woman Drink arrack with her 81 years old boy freind

orejdj me;a;lg od,d 81 kdls fmïj;d tlal 37 ujla wrlal= ìî fmï iqj ú|,d
fouõmshkag ;sfhk f,dl=u iïm; ;uhs ore iïm;' ta;a orejkaf.a jákdlu i; mylgj;a udhsï fkdlrmq 37 yeúßÈ ujla .ek mqj;la ;Ku,aú, me;af;ka jd¾;d jkjd'
fï uj" wef.a 81 yeúßÈ wkshï ieñhd tlal
u;ameka mdkh lrñka wfYdaNk f,i yeisÍ ;sfnkjd' ta wjia:dfõ îu;alu jeä ksidu ;ukaf.a wjqreÿ fofla l=vd orejdj o weh w;yer oud isák wjia:dfõ fmd,Sishg ,enqkq mKsjqvhlg wkqj fmd,sish fï orejdj fírd f.k ;sfnkjd'
fï úÈyg wfYdaNk f,i yeisreKq ldka;dj iy wef.a wkshï ieñhdj ;Ku,aú, fmd,Sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා