21 year old girl with Rare drug in Narahenpita

wjq 21l ;reKshla kdrdfyakamsg iqmsß ksjil remsh,a 3000lg lrmq jevla wf;a udÜgq
úfoaY rglska f.kajk ,o ÿ¾,N j¾.fha u;a fpdl,Ü yd yEIa kue;s u;ao%jH wfma rgg f.k,a,d tajd wf,ú l<d lshk ffjoHjßhlf.a ;reK ÿfjla mdkÿr j,dk ¥IK u¾Ok m%ydrl tallfhka
w;awvx.=jg wrf.k ;sfhkjd'

fuhd fï jefâ l<d lshkafka kdrdfyakamss uka;%S mdf¾ iqmsß ksjil bof.khss'

wjqreÿ 21la jk fuhd tla ore ujla''

w;awvx.=jg .kak fldg fuhd <. úúO mdáka u;a fpdl,Ü 27la jf.au yEIa kue;s u;ao%jH .%Eï 16la ;sì,d ;sfhkjd'

fï tla u;a fpdl,Ü tlla úl=K,d ;sfhkafka remsh,a 3000lg' ta u;ao%jH fyfrdhska jf.au .xcd j,g fkdfojekshs lsh,d ;uhs lshkafka'

fï u;ao%jH yokafka uqyqfoa ;sfhk w;= úfYaIhlska'

wefußldfõ bo,d ;uhs fuhd fï u;ao%jH f.kak,d ;sfhkafkÆ'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා