KK now Sri lanka.

fnd,sjqâ iqmsß .dhl l%sIaKl=ud¾ l=kak;a  -Krishnakumar  Kunnath fyj;a fla' fla wo w¿hu 4'55g Y%S ,kalka .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkhlska nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf,ka Èjhskg meñKshd' ta iqmsß m%idx.sl w;oelSula Y%S ,xlsl risl risldúhkag ,nd §u i|yd'

Èjhskg meñKs fla' fla j WKqiqï ms<s.ekSulska wk;=rej kjd;eka .ekSu i|yd fld<U lskaianß fydag,h fj;a /f.k hdug lghq;= l<d'
iqmsß .dhl KK wo wÆhu ,xldjg meñ”fuka miq " .=jkaf;dgqmf,a isg /f.k hdug meñKs r:h ldf.a;a wjOdkhg ,la Wkd
tu r:h iy ta fudfyd; my;ska krnkak'''

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා