Jakartha Bomb Attack

cl¾;d kqjr hqo msáhla fjhs

bkaÿkSishdfõ cl¾;d kqjr óg ál fõ,djlg l<ska boka fï fjklka fjä m%ydr ud,djka jf.au fndaïn lsysmhla o msmsß,d ;sfhkjd'

fï msmsreï jf.au fjä ;eîï ta ia:dkfha bkak mqoa.,hska úiska cx.u ÿrl:k j,ska ùäfhda lr,d gqúg¾
iudccd, fjí wvú yryd m%pdrh fjñka ;sfhkjd'
trg mqj;a fiajdjka kï lshkafka fndaïn ;=kla fï fjkfldg msmsß,d lsh,hs' ta;a úfoia jd¾;d kï lshkafka msmsÍï 6la fj,d lsh,hs'

fï msmsÍï leurdj, igyka jqk yeá my;ska n,kak…''

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා