Actress on the Katharagama

l;r.u .sh ks<shlg fohsfhda wdfõY fjhs
l,dlrefjda lsysmfofkla l;r.u foajdf,g .syska ;sfhkjd thd,f.a ÿl lshkak'

fldms lfâ ydñfka" f*ã is,ajf.a ìß| " relauks jf.a iskaÿ lshk Y%shdks Èidkdhl jf.a ;reK uy¿ l,dlrefjda lsysmfofkla fï
foaj lkak,õjg weú;a ysáhd'
fuhd,d foúhkag mqo mvqre ÿkakd jf.au wdmqre ljä kegqul=;a kegqjd'

rislhkaj i;=gq lrk wfma fï l,dlrefjda  uy¿ jqkdu ljqre;a n,kafka ke;s ksid thd,d wirK fjkjÆ' b;ska fï wirKlu .ek foaYmd,kh lrk whg lsõjg m,la jqfKa ke;s ksid fï .ek foúhkagj;a lshkak ´k ksid l;r.ug wdjd lsh,d ;ud fuhd,d lshkafka''

fï ldjä kegqu w;r;=r tl ks<shlg foúfhda wdfõY jqfKa fukak fufyuhs''


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා