විශේෂ නිපුණතා සහිත ශ්‍රි ලාංකික තරුණයින් හට SSW කාණ්ඩය යටතේ ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හා ජපානයේ IM Japa ආයතනය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹෙන ලදී.

ඊට අදාළ ගිවිසුමට ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ඒ.ඒ.එම්.හිල්මි මහතා සහ IM Japan ආයතනය වෙනුයෙන් එම ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක Masnobu Komiya මහතා, කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේදී (1)දින අත්සන් තබන ලදී. මෙමගින් සාත්තු සේවා, ආහාර සැකසුම් හා කෘෂිකාර්මික යන ක්ෂේත්‍රවලට අදාල විශේෂ නිපුණතා සහිත (SSW) ශ්‍රි ලාංකික තරුණයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා හිමිවන අතර, තෝරාගන්නා ලද ශ්‍රමිකයින්ට වසර 5ක සේවා ගිවිසුම් කාලයක්

එම අවස්ථාවේදී කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා IM Japan ආයතනයේ නියෝජිතයින් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත වූ අතර, එහිදී SSW යටතේ බදවා ගැනීම් සදහා වන විභාග ක්‍රමය සරල කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා සිටියේය. ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්වූ IM ජපන් නියෝජිතයින් ඒ සඳහා අදාල පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කිරීමට එකග විය. 

එසේම ජපන් රැකියා ඉලක්ක කර ගත් විශේෂ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මෙරට ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා සිටි අතර, ඊටද නියෝජිත පිරිසෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර හිමිවිය. කාර්යාංශය හා IM Japan ආයතනය මීට පෙර තාක්ෂණික සේවාස්ථ පුහුණුලාභීන් (TITP) ලෙස ජපානයේ රැකියා පුහුණුව සඳහා ශ්‍රි ලාංකිකයින් යොමුකිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹි අතර, එම වැඩසටහන යටතේ සාත්තු සේවා හා ඉදිකිරීම් යන ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව ශ්‍රි ලාංකිකයින් 45 දෙනෙකු ජපානය වෙත රැකියා සඳහා යොමුකොට තිබේ.

 මේ අතර, ජපානයේ තාක්ෂණික සේවාස්ථ පුහුණුව සාර්ථකව අවසන් කර දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රි ලාංකිකයින් සිව් දෙනෙකු වෙත ඉතිරිකිරීමේ දිරි දීමනාවක් වශයෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීමද මෙහිදී සිදුකරන ලදී.

 ජපානයේ සාත්තු සේවිකාවන් වශයෙන් වසර 5ක පුහුණුව සාර්ථකව අවසන් කර දිවයිනට පැමිණි තරුණියන් තිදෙනෙකු වෙත යෙන් ලක්ෂ 10 (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 210බැගින්ද, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වසර 3ක පුහුණුව අවසන් කර දිවයිනට පැමිණි තරුණයෙකු වෙත යෙන් ලක්ෂ 6ක් (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක් 13)බැගින්ද, චෙක් පත් පිරිනමන ලදී. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයේ සිව් වන අදියර (JLPT/JFT N4) හා විශේෂ නිපුණතාවයන්ට අදාල විභාගය (SSW Skill Test) සමත් ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන් සඳහා මෙම රැකියා සඳහා අයදුම් කරන මෙන් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා රැකියා අපේක්ෂිතයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. ඒ සඳහා ජීව දත්ත පත්‍රිකාව හා භාෂා විභාගය, කුසලතා පරීක්ෂණය සමත් සහතික පත් කාර්යාංශයේ ආසන්නතම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට හෙ mgr_rec.general@slbfe.lk යන ඊමේල් ලිපිනය වෙත යොමුකිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් දන්වා