පියාගේ වියෝව ඉතාමත් සංවේදී ආකාරයෙන් දරාගෙන රට වෙනුවෙන් බංග්ලාදේශය පැවති ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් නියෝජනය කරමින් ජයග්‍රහණය උදෙසා තමන්ගේ වගකීම් ඉෂ්ට කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව වාර්තා වුණා.ඔහු නමින් පවන්.තාත්තා ජීවතුන් අතර හිටියේ නැති උනත් හතක අවසාන බලාපොරොත්තුව ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන එක නිසා  පවන් අවසන් මොහොත දක්වා ලක් මාතාවගේ ජයග්‍රහනය වෙනුවෙන් කටයුතු කලා කියල තමයි සඳහන් කළේ.


කෙසේ නමුත් මේ  නිහතමානී දක්ෂ ක්‍රීඩකයාගේ ආදරණීය පියාට අපිත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.